Kā apmaksāt savu izglītību?

Kā apmaksāt savu izglītību?

Izglītība ir aktuāla tēma ne tikai jauniešiem un skolniekiem. Tā ir aktuāla arī pieaugušajiem, kas iepriekš netika uzsākuši studijas vai vēlas tiekties vēl augstāk un turpināt studijas augstākā līmenī.

Tomēr allaž aktuāls ir bijis jautājums par to, kā lai samaksā par studijām. Kā nekā, tas nav tas lētākais “prieks”. Tieši studiju maksa bieži vien ir par iemeslu tam, ka studenti izvēlas mācības koledžā, nevis augstskolā, kurā labprātāk būtu iestājušies.

Šajā rakstā parunāsim par to, kā apmaksāt studijas, kādas ir iespējas un salīdzināsim cenas dažādās izglītības iestādēs.

Studiju kredīts

Papētot studiju kredīta piedāvājumu Latvijā izceļas divas bankas – Swedbank un SEB banka. Nosacījumi šķiet studentiem tiešām patīkami. Iespējams kredītu noformēt ar valsts galvojumu vai pašam ar savu galvotāju.

Kredītu ar valsts galvojumu var saņemt tikai Latvijā akreditēto augstskolu studenti, kā arī akreditēto programmu studenti ārzemēs. Turklāt students var saņemt gan mācību kredītu – līdzekļus mācību maksas izdevumu segšanai, gan studējošā kredītu – līdzekļus ikdienas izdevumu segšanai mācību laikā. Mācību kredītu banka reizi semestrī pārskaita uz augstskolas kontu – kredīta maksimālā summa nedrīkst pārsniegt noteikto mācību maksu. Studējošā kredīta līdzekļus students saņem uz savu kontu reizi mēnesī, izņemot jūliju un augustu, kad ir oficiālais vasaras brīvlaiks.

Ja ir atbilstošs galvotājs un ja students izvēlējies akreditētu programmu, nekas netraucē saņemt aizdevumu.

Pašfinansējums

Daudzi studenti, visbiežāk tie, kas studē neklātienē, izvēlas maksāt par studijām katru mēnesi neizmantojot nekādus kredītus. Tas ir tāds kā pašfinansējums. Studiju maksa ir sadalīta pa mēnešiem un attiecīgi students veic ikmēneša maksājumu kamēr vien studē. Īpaši ērti šāds veids šķiet koledžu gadījumā, jo tur mēneša maksājums parasti ir zem simts eiro. Sarežģītāk ir augstskolās, kur maksājums, kad sadalīts pa mēnešiem, pārsniedz 150 EUR. Tas mēdz būt diezgan liels robs ģimenes budžetā.

Neklātienes studenti ir strādājoši cilvēki un jau tiktāl nobrieduši, ka zina, kā plānot savas finanses. Viņi parasti šādu maksāšanas veidu piekopj tikai tad, kad ir aprēķinājuši, ka spēs tikt ar maksājumiem galā un studijas nebūs jāpārtrauc finansiālu apsvērumu dēļ.

Budžeta vietas

Budžets nozīmē studēt bez maksas. Tomēr tas nebūt nav vienkārši pie šādas vietas tikt. Studijas budžetā nozīmē, ka studēt varēs tikai un vienīgi klātienē. Neklātienes studentiem netiek piedāvātas budžeta vietas. Lai tiktu budžetā ir jābūt ļoti labām sekmēm un vērtējumiem iestājeksāmenos, ja tādi ir. Tāpat jābrīdina, ka budžetā tikt vēl nav viss darbs – sava vieta jāmāk saglabāt. Kā to izdarīt? Uzturot lieliskas atzīmes un nekavējot lekcijas. Bieži vien daļa studentu saprot, ka budžets ir pārāk sarežģīts un izvēlas ņemt kredītu.

Tālmācības programmas un e-studijas

Tālmācības programmas ir pieejamas ne tikai augstskolās, bet arī vidusskolā. Tālmācība, tāpat kā e-studijas paredz, ka uz lekcijām nebūs jādodas. Tālmācības programmas ir dažādas, var izvēlēties sev tīkamo tāpat kā studējot klātienē vai, piemēram, tikai sestdienās (neklātienē). Šis studiju veids ir paredzēts tiem studentiem, kas lekcijas kādu iemeslu pēc klātienē apmeklēt nevar vai daudz ceļo ārpus valsts – iespējams studējot klātienē rastos pārāk daudz kavējumu.

Tālmācība un e-studijas ir arī lētākas nekā studijas klātienē.

Koledža vai augstskola?

Ja jāizvēlas kur studēt – koledžā vai augstskolā, noteikti labāk izvēlēties augstskolu. Ja lielu lomu spēlē tieši finanses – koledža noteikti būs lētāka un arī jāmācās tajā mazāku laika periodu.

Aplūkosim dažus piemērus, salīdzināsim studiju maksas koledžās un augstskolās.

Alberta koledža:

  • 105 EUR mēnesī  pilna laika studijām (1260 EUR gadā)
  • 89 EUR mēnesī  nepilna laika studijām (1068 EUR gadā)
  • 89 EUR mēnesī  E-studijas  (1068 EUR gadā)

Latvijas universitāte:

  • Studiju maksa gadā klātienē: 2000 EUR
  • Neklātienē: 1500 EUR
  • Studiju maksa var atšķirties pēc izvēlētās programmas.

Lūk, aptuveni ir redzams, kāda ir atšķirība star augstskolu un koledžu. Neaizmirstiet – koledžā būs jāmācās vien 2 – 2,5 gadi, augstskolā 4 – 5 gadi, kas arī būtiski paaugstinās jūsu izdevumus.

Iespējams tieši studiju kredīts būs kā līmlente jūsu sirdsmieram, jo nebūs katru mēnesi jālauza galva par maksājumiem. Līmlente, kas novērš domas, līmlente, kas piesedz raizes un līmlente, kas salabo to, kas salauzts – universāls līdzeklis!