Vecie kultūras nami atdzimst

Vecie kultūras nami atdzimst

Liela daļa kultūras namu ēku celtas pirms krieti daudziem gadiem, tāpēc laika zobs šīs ēkas paspējis diezgan apskādēt. Kādreiz kultūras nami bija visa pagasta centrs, kurā kūsāja dzīvība — teātris, koncerti, balles, pašdarbnieku aktivitātes un citas lietas. Un tad kādu laiku kultūras nozare bija tāda kā pierāvusies, kultūras mani palika tukšāki un noplukušāki. Bet ēku uzspodrināšanai nepietika līdzekļu. Kultūra vispār ir tā jomā, kura krīzes brīžos vienmēr cieš visvairāk, jo visas citas vajadzības tiek uzskatītas par svarīgākām.

Un tieši tāpēc man tagad ir tik liels prieks redzēt, ka novados un pagastos atdzimts vecie kultūras nami, tie iegūst jaunu un modernu izskatu, kā arī atkal piepildās ar siltumu, dzīvību un cilvēku čalām. Droši vien tam pamatā ir tas, ka kultūras organizācijas ir mainījušas savu darbības konceptu, kļuvušas atvērtākas visam mūsdienīgajam, spējuša savākt zem viena jumta visas paaudzes. Un tas arī ir garants tam, ka Latvijā kultūras joma neiznīks, lai cik tai klātos grūti.

Arī manā dzimtajā novadā nesen tika renovēts kultūras nams. Redzēju procesu dažādās stadijās, jo ik mēnesi braucu ciemos pie vecākiem, kuri tur dzīvo. Ēka tika atjaunot tā pamatīgi, ar domu, ka tai jākalpo vēl ilgi, nevis tikai tā — ar kosmētiskiem triepieniem.

Kultūras namam tika atrakti pamati, lai tos nostiprinātu un siltinātu, arī nomainīts jumts un apkures sistēma. Novecojušās malkas apkures vietā nāca moderns granulu katls, kam tika pievienotas tērauda caurules, kas arī veidoja vajadzīgos dūmvadus. Kāpēc zinu tik detalizēti? Jo mans tēvs strādāja uzņēmumā, kas veica remondarbus. Un pēc tam, kad objektā tikušas izmantotas tērauda caurules no ražotāja rgj.lv, tēvs paturēja to prātā, jo arī mūsu mājā tas bija aktuāls jautājums, vajadzēja atjaunot veco dūmvadu. Viņš redzēja, ka šīs tērauda caurules ir ar labu kvalitāti un par pieejamu cenu. Tā noskatīja piemērotu risinājumu arī mūsu mājai.

Bet galu galā kultūras nams nu jau kādu laiku slejas pavisam skaists un lepns. Sekojot informācijai, var redzēt, ka pasākumi un aktivitātes tur notiek tiešām daudz, arī vietējo iedzīvotāju atsaucība ir liela. Un jācer, ka šāds liktenis piemeklēs ikvienu noskumušo, tukšo un noplukušo kultūras namu Latvijā, jo tas tiešām ir būtiski, lai visur ir šie atbalsta punkti, kas ļauj noturēt dzīvu mūsu valsts kultūru un garu.