Latvieši ir kultūras tauta

Latvieši ir kultūras tauta

Mēs dziedam – visi kā viens, arī tie, kas dziedāt, iespējams, neprot tik labi, lai kāptu uz skatuves. Mēs dziedam tautasdziesmas, mēs dziedam radio dzirdētas dziesmas, mēs dziedam dušā un dziedam saviem bērniem, arī vēl nedzimušajiem.

Mēs dejojam – mēs dejojam tautas dejas, jo tādu arī mums ir daudz, mēs dejojam skolā, mēs dejojam zaļumballēs un vienkārši tāpat vien – jo mums patīk!

Latvieši ir ne tikai dziedātāju un dejotāju tauta, latvieši ir īstena kultūras tauta!

Dziesmu un Deju svētki – mums vieniem tādi ir un mēs to dievinam

Vispārējie latviešu Dziesmu un Deju svētki ir tradicionāls kultūras notikums Latvijā. Šie svētki ir latviešu nacionālās identitātes sastāvdaļa, parasti tie notiek reizi 5 gados Rīgā. Kopš 1873. gada šie svētki ir notikuši 25 reizes, tradicionāli tos sauca par Vispārīgajiem latviešu dziedāšanas svētkiem, bet pēc Latvijas okupācijas oficiāli pārdēvēja par Padomju Latvijas dziesmu (un deju) svētkiem.

Kopš 1990. gada tos atkal sauc par Vispārējiem latviešu Dziesmu un Deju svētkiem un tajos piedalās aptuveni 30 000 dalībnieku, tostarp kori, deju kolektīvi, pūtēju orķestri, folkloras grupas, etnogrāfiskie ansambļi, tautas mūzikas ansambļi, lauku kapelas, koklētāju ansambļi, lietišķās un tēlotājas mākslas studijas, vokālie ansambļi, amatieru teātri un ārvalstu kolektīvi.

Latviešu Dziesmu un Deju svētkos notiek ne tikai uzstāšanās, bet arī sacensības, kurās tiek noskaidroti laureāti. Visnozīmīgākā loma svētkos ir koriem un deju kolektīviem. Starpposmā no vieniem svētkiem līdz nākamajiem notiek repertuāra sagatavošana un skates, kurās nosaka nākamo svētku dalībniekus. Parasti pēdējās Dziesmu un Deju svētku dienas rītā notiek svētku gājiens, kurā piedalās visi to dalībnieki, savukārt vakarā Mežaparka estrādē notiek noslēguma koncerts.

Latvijas dziesmu svētku tradīcijas, līdztekus Igaunijas dziesmu svētku un Lietuvas dziesmu svētku tradīcijām kopš 2003. gadā ir iekļautas UNESCO Reprezentatīvajā cilvēces nemateriālā kultūras mantojuma sarakstā.

Ikdienā esam kultūras cienītāji

Svētki mums notiek vien reizi piecos gados, bet starp tiem latvieši aktīvi bauda kultūras dzīvi tāpat. Teātri, izrādes, koncerti un operas – tas viss pie mums ir pieejams biezā slānī.

Kultūra daudziem ir ierasta kā zobu balināšana (to var veikt, piemēram, Apines zobārstniecībā). Vieniem zobu balināšana ir ierasta darbība, citam – teātra apmeklējums!

Latvieši ir kultūras tauta. Mēs mīlam visu māksliniecisko un skaisto, uzturam Latvijas kultūras bagātības.