Darba strīdu risināšana

divu cilvēku konflikts kāda uzņēmuma iekšienē

Viena no tēmām, par ko nereti rodas konflikti, ir darba attiecības. Strīdi var rasties gan darbinieka, gan darba devēja vainas dēļ. Reizēm, esot iekšā konfliktsituācijā, ir pat grūti saprast, kā labāk risināt. Te talkā gatavi nākt “Ellex Kļaviņš” (https://ellex.legal) eksperti.

Strīdu iemesli

Darbavietā konflikti mēdz būt individuāli (starp vienu darbinieku un darba devēju) vai kolektīvi (starp vairākiem darbiniekiem, darbinieku grupu un darba devēju). Kā redzams praksē, visbiežāk konflikti rodas par dažādiem darba samaksas jautājumiem, piemēram, virsstundu apmaksu, kā arī atvaļinājumu piešķiršanu, darba uzteikumu niansēm. Šobrīd aktuāli arī dažādi jautājumi par attālināto darbu, darbiniekiem nodoto datu drošību, iekšējās kārtības ievērošanu un tamlīdzīgām tēmām. Lai kāda arī būtu situācija, to jācenšas risināt iespējami drīz pēc rašanās.

Kā nenonākt līdz tiesai?

Saprotams, ka jebkura tiesvedība pēc savas būtības ir sarežģītākā strīdu risināšanas iespēja. Abām konfliktā iesaistītajām pusēm tā nozīmē emocionālus un materiālus zaudējumus, tāpēc rūpīgi jāizvērtē pirms pieņemt lēmumu kādu lietu nodot tiesā. Arī Darba likumā ir iestrādātas norādes par iespējamiem darba attiecību konfliktu risinājumiem ārpus tiesas. Tas iespējams, izmantojot sūdzību procedūru, mēģinot vienoties pārrunu ceļā vai piesaistot darba strīdu komisiju, ja konkrētajā uzņēmumā vai iestādē tāda ir izveidota. Ja tomēr pašu spēkiem pie kompromisa nonākt neizdodas, iespējams piesaistīt jurista vai mediatora palīdzību. Jebkurā gadījumā gan vēlams nevis “uzmest lūpu”, bet kopā meklēt risinājumus.

Kā palīdz jurists? Mūsdienās arī juristi strādā, maksimāli cenšoties lietas atrisināt pirms tiesas. Labs jurists prot uz dažādām situācijām paskatīties no malas, piedāvājot vairākus risinājumus, kas pieļaujami saskaņā ar likumdošanu. Līdz ar to ir vērtīgi sarežģītos brīžos pieaicināt juristu, kurš neitrāli paraudzīsies uz situāciju un, iespējams, visoperatīvāk palīdzēs rast kādu kompromisu. Bez tam – šobrīd juristiem ir jābūt zinošiem plašā jautājumu lokā, pieredzējušiem ekspertiem, kas pārzina dažādus aspektus, tādējādi spējot konsultēt teju jebkurā iespējamā problēmsituācijā. Tāpat arī, visticamāk, jurista pakalpojumu izmantošana izmaksās mazāk nekā tiesvedība.