Tulka ikdiena (specifika)

cilvēks, kas ar tulkošanu nodarbojies jau vairākus gadus

Valoda nav tikai sazināšanās veids, tā ir vesela māksla. Un, manuprāt, to vislabāk izprot cilvēki, kuri iedziļinās katra vārda nozīmē un skanējumā. Ikdienā mēs nepievēršam lielu uzmanību tam, kā runājam, ne visi seko līdz savam vārdu krājumam un rakstītprasmei. Tomēr ir cilvēki, kuri valodu ir izvēlējušies kā savu profesiju. Šajā esejā es izteikšu savas domas par grūtībām ar kurām nākas saskarties tulkotājiem savā profesijā.

Protams, tulkotājs jeb tulkošanas pakalpojumu izpildītājs nespēs veikt savu darbu, ja nebūs pārliecināts par savām dzimtās valodas zināšanām. Un lai gan daudziem liekas, ka tas ir vienkārši, jo mēs taču visu dzīvi saskaramies ar dzimto valodu, tā tas nav. Šajā profesijā ir jāzina ļoti daudz, sākot no pareizrakstības līdz valodas stiliem. Manuprāt, tulkotāji mācās visu dzīvi, jo šajā profesijā nav iespējams zināt visu. Valoda mainās, teksti mēdz sastāvēt no ļoti sarežģītiem teikumiem un svešvārdiem, tādēļ ir svarīgi arī sekot līdz visiem aktuālākajiem jaunumiem, kuri saistīti, gan ar dzimto, gan apgūstamo svešvalodu. Protams, lai profesionāli veiktu savu darbu ir nepieciešams ievērot nozares ētiku, lai nerastos nekādi pārpratumi un neskaidrības. Tekstam ir jābūt „tīram”, saprotamam, tehniski pareizam, precīzi pārtulkotam tādā pašā stilā kā oriģinālam. Tulkotājam ir jāmāk analizēt, izprast un novērtēt katru tekstu un teikumu. Šī profesija pieprasa ļoti smalku un darbietilpīgu procesu, un ir nepieciešama pacietība, zināšanas un vissvarīgākais – vienmēr jānododas savam darbam tā, lai gan pats tulkotājs, gan klients būtu apmierināts ar iznākumu.

Es kā studente, kura apgūst zināšanas tulkošanas programmā, ļoti skaidri apzinos šīs profesijas nopietnību un arī nozīmīgumu mūsu dzīvē. Tulkotāji veic ļoti svarīgu darbu gan politikā, gan ekonomikā, gan citās nozarēs. Gatavs teksts lasītāja rokās nonāk tikai pēc rūpīga darba un visbiežāk cilvēki nenovērtē ar kādiem „zemūdens akmeņiem” tulkotāji tiek galā. Mācēt strādāt ar valodu, skaisti izteikties un precīzi noformulēt savas domas ir talants. Un ir ļoti daudz grūtību ar kurām nākas saskarties tulkotājiem, lai izkoptu šo talantu.