Kaut kas jauns – ruļļmateriālu jumta segums

2 jumiķi ceļot mājai jumtu

Pēdējos gados ir parādījies daudz efektīvu jumta seguma ruļļmateriālu, kuru pielīmēšanai pat nav nepieciešams uzklāt speciālu mastiku – tā jau ir uzstrādāta uz ruļļmateriāla virsmas un pielīmēšana notiek, ruļļmateriālu sasildot (uzkausējamie ruļļmateriāli) vai arī noņemot aizsargkārtu un ruļļmateriālu vienkārši piespiežot pie virsmas (pašlīmējošie ruļļmateriāli). Ruļļmateriālu mehāniskās izturības palielināšanai bieži tie ir stiegroti ar stiklšķiedras sietu vai audumu. Šādus ruļļmateriālus var izmantot tādu jumta segumu izveidošanai, kuri ekspluatācijas laikā, iespējams, tiks pakļauti arī nelielām deformācijām. Kaut arī šo jauno, dažādo jumta seguma ruļļmateriālu klāsts ir ļoti plašs, tomēr ļoti daudzi, it sevišķi individuālie būvētāji, priekšroku joprojām dod ruberoīdam kā laika gaitā pārbaudītam, pierastam un relatīvi lētam jumta seguma materiālam. Firma Rukki piedāvā šāda tipa jumtus un rukki jumtu montāža arī pati nav sarežģīta.

No jumta seguma ruļļmateriāliem visbiežāk lieto ruberoīdu – ar mīkstu bitumenu piesūcinātu speciālu kartonu, kas pārklāts ar grūtkūstoša bitumena un pildvielu maisījumu un apkaisīts ar minerālpulveri vai zvīņveida vizlu, kuri palielina ruberoīda izturību un novērš salipšanu ruļļos. Ruberoīda platums rullī ir 100-105 cm, ruļļa laukums – 7,5, 10 vai 15 mz.

Jumta seguma apakšējās kārtas veidošanai bieži lieto pergamīnu, kas ir vieglāks un lētāks par citiem ruļļmateriāliem. Pergamīns ir speciāls papīrs, kas piesūcināts ar mīkstu bitumenu (tam nav ne grūtkūstoša bitumena pārklājuma, ne apkaisījuma). Pergamīna platums rullī parasti arī ir 100-105 cm.
Dēļu klāju ieteicams veidot no divām kārtām, t. i., no nesošā dēļu klāja un aizsargklāja (3.3.1 att.). Nesošo klāju veido no 25 mm bieziem un 120-150 mm platiem antiseptētiem dēļiem, ko pie spārēm pienaglo ar 8-15 cm atstarpēm. Uz nesošā klāja 45° slīpumā no 16-19 mm bieziem un 50-70 mm platiem antiseptētiem dēļiem ierīko aizsargklāju. Aizsargklājam jāņem šauri dēļi, jo tie mazāk grozās, un tie cieši jāpiespiež cits pie cita tā, I. n spraugas starp tiem nepārsniegtu 2 mm. Ja spraugas ir lielākas, tās aizpilda ar koka līstītēm. Ja ruļ|materiālus ieklāj uz betona vai dzelzsbetona virsmas, vajadzības gadījumā ierīko 15-25 mm biezu cementa javas izlīdzinošo kārtu.

Ruļļmateriālus parasti ieklāj ar vienu no trīs paņēmieniem:
• paralēli korei;
• perpendikulāri korei;
• perpendikulāri korei, piestiprinot ar trīsstūrveida latām.

Vairāk izplatītais paņēmiens ir ieklāšana paralēli korei (līdz 15° slīpiem jumtiem citus ieklāšanas paņēmienus vispār nav pieņemts lietot). Sleju pārlaidumam jābūt gan garenvirzienā, gan šķērsvirzienā. Ja jumta slīpums ir lielāks par 2°, pārlaidumam šķērsvirzienā (sleju platuma virzienā) jumta seguma apakšējās kārtās jābūt vismaz 7 cm, virsējā kārtā – 10 cm lielam. Ja jumta slīpums ir mazāks (kas gan nav vēlams), pārlaidumam visās jumta seguma kārtās jābūt vismaz 10 cm lielam. Pārlaidumam ruļļmateriāla sleju garenvirzienā neatkarīgi no jumta slīpuma jābūt vismaz 10 cm lielam. Sadurām divās blakusesošās kārtās garenvirzienā jābūt nobīdītām vismaz par 30 cm. Parasti ruberoīdu un tam līdzīgos ruļļmateriālus pielīmē ar noteikta veida mastiku.